UNIEK IN MUZIEK
MUZIEKLES, MAAR DAN NET EVEN ANDERS
MUZIEKTHERAPIE

Welkom bij Uniek in Muziek

Muziek biedt unieke mogelijkheden om gedachten te verzetten, gevoelens te uiten, houvast te bieden, in beweging te komen of rust te geven. 
Muziek verbindt, en geeft plezier! En plezier is vaak de sleutel om nieuwe vaardigheden aan te leren.

muziektherapie-stemvork

Uniek in Muziek is een bedrijf van Samara Baumgärtner - Bertsch, muziektherapeute en muziekdocente.

Uniek in Muziek biedt lessen aan in piano, keyboard, zang, gitaar, blokfluit, cello, djembé, algemene muzikale vorming en instrumentoriëntatie.

Er wordt les gegeven naar de wensen en mogelijkheden van de leerling. Het doel van de les is het aanleren van nieuwe vaardigheden en hier plezier aan te beleven.

Wanneer gekozen wordt voor muziektherapie zal de nadruk liggen op innerlijke ontwikkeling (kort gezegd: het oplossen van problemen, of het leren omgaan met problemen) en worden er samen doelen opgesteld. Muziek wordt als middel gebruikt om deze doelen te bewerkstelligen.

Bij individuele begeleiding zal de nadruk liggen op het vergroten van vaardigheden op het sociale vlak of het sociaal-emotionele vlak.